Ngân hàng nào cam kết cấp tín dụng hơn 11.000 tỷ đồng cho Tập đoàn FLC làm Khu đô thị Nam sông Đa Nhim tại Lâm Đồng?

Ngày 13/4/2022, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có Công văn số 749/STC-ĐT về việc năng lực tài chính dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.