TS Lê Văn Châu - người đặt nền móng cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày 28/11/1996, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/1996/NĐ-CP về việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. TSKH. Lê Văn Châu - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đầu tiên - là nhân chứng lịch sử, người đặt nền móng cho chặng đường 25 năm hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.