Một startup thương mại điện tử về nông nghiệp Việt Nam gọi vốn thành công 3 triệu USD

Được thành lập năm 2020, startup FoodMap hiện cung ứng sản phẩm từ hơn 300 trang trại và nhà sản xuất nông nghiệp trên toàn Việt Nam.