Gà LaChanh - MASAN

Startup công nghệ bất động sản của Việt Nam được rót vốn 2 triệu USD

Nguồn vốn mới giúp Houze Group nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển nhân sự để đáp ứng nhu cầu ở Việt Nam và khu vực.