Doanh nghiệp vừa được giao hơn 45,1 ha làm dự án điện áp mái 840 tỷ đồng ở Quảng Trị là ai?

Công ty TNHH Phát triển Năng lượng và Nông nghiệp công nghệ cao Quảng Trị vừa được UBND tỉnh Quảng Trị cho thuê 451.246m2 (đợt 1) để làm dự án Trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp điện mặt trời áp mái với tổng mức đầu tư hơn 840 tỷ đồng.