Nếu bỏ thuế - phí, xăng còn 20.000 đồng/lít; làm rõ tin 'Malaysia muốn xuất khẩu xăng sang Việt Nam'

Theo Bộ Công thương, trong cơ cấu giá xăng hiện nay, các loại thuế, phí chiếm khoảng 30-32%. Như vậy, nếu không có thuế phí thì giá xăng Việt Nam sẽ chỉ còn khoảng 20.000 đồng/lít.