Bước tiến mới trong hành trình nghệ thuật kết hợp với nghỉ dưỡng tại Ana Mandara Đà Lạt

Không chỉ mang đến một không gian đối thoại đặc biệt, một tinh thần “liên văn hóa” giữa hội họa và âm nhạc, giữa phương Đông và phương Tây, triển lãm “Nguyễn Tư Nghiêm - Đối thoại với nhạc cổ điển phương Tây” vừa khai mạc ngày 10/03 còn đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình kết nối nghệ thuật và nghỉ dưỡng của Ana Mandara Đà Lạt.