VIB cấp vốn cho Uniben trong cuộc chiến mì ăn liền với Masan, Acecook

Nhờ nguồn vốn vay từ VIB và vốn cổ đông, Uniben đã đầu tư lớn vào nhà máy và đẩy mạnh marketing để chiếm lĩnh thị phần mì ăn liền tại khu vực nông thôn. Một cửa hàng tạp hóa bán...