Nắm tiếp Giải khát Chương Dương: Người Thái đẩy mạnh hợp nhất thị trường Việt

Sau khi chính thức nắm quyền kiểm soát Sabeco ông Neo Gim Siong Bennett - đại diện của ThaiBev - tiếp tục được bầu làm Chủ tịch của SCD. Trước đó, Sabeco đã thành lập Công ty TNHH MTV Bia...