Văn hóa doanh nghiệp và kết quả kinh doanh ấn tượng của Phát Đạt

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho thấy, tổng lợi nhuận sau thuế đạt được 440 tỷ đồng, tăng trưởng 81% so với năm 2016. Thành công này...