Hai 'ngoại binh' của bà Trương Mỹ Lan đang bị truy nã là ai?

Thêm hai người nước ngoài bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã vì đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, nâng số bị can bị truy nã trong cả 2 giai đoạn vụ án lên 7 người.