Lô trái phiếu 532 tỷ đồng hé lộ thương vụ giữa 2 thành viên MIK Group

Trái phiếu LLPCH2126001 và LLPCH2126003 của BĐS Liên Lập có lãi suất khá mềm, chỉ ở mức 8,7%/ năm trong kỳ đầu tiên, và bằng mức tham chiếu cộng biên độ từ 0,8-1%/ năm cho các kỳ tiếp theo.