VinFast đã bán được bao nhiêu xe trong 8 tháng đầu năm 2023 tại Mỹ?

Doanh số bán xe của VinFast tại Mỹ đang tăng đều qua các tháng.