Xuất hiện ngân hàng sau nhóm Big4 có tổng tài sản triệu tỷ đồng

Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng như năm vừa qua, nhà băng này sẽ sớm trở thành ngân hàng cổ phần đầu tiên sau nhóm Big 4 ghi nhận quy mô tổng tài sản đạt trên 1 triệu tỷ đồng.