Ám ảnh thua lỗ, nhà đầu tư gửi ngân hàng dù lãi suất thấp, ‘không chịu’ vào chứng khoán

Nhiều dự báo khi lãi suất hạ, tiền gửi tiết kiệm sẽ giảm, chứng khoán hay kênh đầu tư khác được hưởng lợi. Tuy nhiên, con số thực tế cho thấy diễn biến không hoàn toàn như vậy.