WinComerce nhà bán lẻ của năm

Các quỹ ETF sắp mua hàng chục triệu cổ phiếu SHB cùng hàng triệu cổ phiếu HPG, VND

Các quỹ ETF có thể mua vào hơn 16 triệu cổ phiếu SHB, gần 9 triệu cổ phiếu HPG và hơn 8 triệu cổ phiếu VND trong kỳ tái cơ cấu sắp tới.