Yêu cầu thanh toán khí đốt bằng Rúp, các quốc gia triển khai như thế nào?

Tổng thống Nga ông Vladimir Putin trong tuần qua đã nhấn mạnh rằng 48 “quốc gia thù địch” sẽ phải thanh toán cho khí đốt của Nga bằng đồng Rúp.