Một dự án tiền số sụp đổ chỉ trong 5 phút

Hacker chiếm quyền quản trị, tự đúc 100 triệu tỷ đồng tiền số KCAL của dự án Phantasma rồi bán tháo, thu về khoảng 500.000 USD.