WinComerce nhà bán lẻ của năm

Ngân hàng nào cam kết cấp tín dụng hơn 11.000 tỷ đồng cho Tập đoàn FLC làm Khu đô thị Nam sông Đa Nhim tại Lâm Đồng?

Ngày 13/4/2022, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có Công văn số 749/STC-ĐT về việc năng lực tài chính dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.