'Xử lý nghiêm vi phạm nhưng không hình sự hóa quan hệ dân sự kinh tế'

Các chuyên gia cho rằng cần xử lý nghiêm những trường hợp cố tình làm tổn hại thị trường vốn, nhưng không nên có phản ứng quá mức, cản trợ sự phát triển dài hạn.