Vợ cũ ông Lê Phước Vũ muốn bán toàn bộ cổ phần ở Hoa Sen

Tạm tính theo thị giá 9.700 đồng/cổ phiếu chốt phiên giao dịch 19/5, số tiền bà Hoàng Thị Xuân Hương thu về nếu bán thành công 7,15 triệu cổ phần Hoa Sen là khoảng 70 tỷ đồng.