Lãi suất về thấp hơn cả trước cơn sốt, gửi tiết kiệm 6 tháng chỉ dưới 5%/năm

Lãi suất huy động tiếp tục được các ngân hàng điều chỉnh giảm mạnh, có ngân hàng giảm 2-3 lần từ đầu tháng. Lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng còn từ 3,6 - 4,25%/năm, các kỳ hạn trên 6 tháng cũng giảm mạnh. Đây là mức thấp hơn cả trước khi diễn ra cơn sốt đua lãi suất cuối 2022.