Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình: Đã thu hồi gần hết công nợ với FLC

Ngày 25/4 tại đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Xây dựng Hòa Bình, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đã thực hiện thu hồi 220 tỷ đồng công nợ với FLC trong tổng 285 tỷ đồng.