Tập đoàn của đại gia Trịnh Văn Quyết có bao nhiêu tiền mặt, tiền gửi ở ngân hàng?

Lượng tiền mặt của FLC tăng cao, trong khi đó, tiền gửi ngân hàng lại giảm mạnh. Tập đoàn FLC do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch được thành lập từ năm 2009. Cổ phiếu của doanh nghiệp này lên...