Ngân hàng Nhà nước nói gì về việc Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách giám sát?

Việt Nam không còn đáp ứng cả 3 tiêu chí nên Bộ Tài chính Mỹ đưa trở lại danh sách giám sát. Nhưng Bộ Tài chính Mỹ cũng kết luận không có đối tác lớn nào của Mỹ thao túng tiền tệ trong năm 2021.