Vụ phân lô, bán nền Phú Quốc: Một kiểm lâm đầu thú

Liên quan vụ Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ phân lô, bán nền trái phép, lừa gạt hàng trăm khách hàng ở Phú Quốc, Hoàng Hữu Trường (kiểm lâm viên TP Phú Quốc) đã đầu thú.