Phúc Long - Bừng sáng thức tỉnh - Masan

Novaland trao tặng học bổng đến các học viên, nghiên cứu sinh ĐHQG TPHCM

Sáng ngày 7-4-2022, Tập đoàn Novaland đã trao tặng học bổng đến học viên, nghiên cứu sinh đang theo học cao học tại hệ thống các trường thuộc ĐHQG-HCM như Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc tế…