Bộ GTVT yêu cầu thường xuyên kiểm tra nguồn tài chính của Cienco6

09/12/2022 07:01

Trường hợp Cienco6 không bố trí đủ nguồn tài chính, có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung của dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long kiên quyết xử lý theo quy định hợp đồng.

Bộ GTVT yêu cầu thường xuyên kiểm tra nguồn tài chính của Cienco6

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12/2022. (Ảnh: Hữu Hướng)

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long đôn đốc các nhà thầu tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các gói thầu xây lắp tại dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo đó, để đảm bảo hoàn thành thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12/2022, Bộ GTVT tải yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long căn cứ kế hoạch tiến độ đã lập tổ chức theo dõi, đánh giá từng ngày về tiến độ huy động nhân lực, thiết bị và tiến độ thi công của từng mũi, từng hạng mục công trình để kịp thời yêu cầu các nhà thầu khắc phục ngay các tồn tại và thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Trường hợp nhà thầu chậm tiến độ theo cam kết, không có khả năng khắc phục, Bộ GTVT đề nghị Ban quản lý dự án Thăng Long kiên quyết điều chuyển khối lượng, hoặc bổ sung thầu phụ để thi công đảm bảo tiến độ.

Đối với gói thầu 1-XL, Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long theo dõi chặt chẽ việc huy động thiết bị, nhân lực và tổ chức thi công của nhà thầu Cienco8.

Nếu nhà thầu chưa thực hiện đúng cam kết, Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long kiên quyết xử lý ngay theo quy định hợp đồng, điều chuyển khối lượng trong liên danh hoặc bổ sung ngay thầu phụ thi công.

Cũng tại gói thầu này, Bộ GTVT yêu cầu Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường khẩn trương huy động đủ thiết bị, nhân công đúng tiến độ cam kết, tập trung thi công đường đầu cầu và hoàn thiện mặt cầu đảm bảo tiến độ chung.

Với gói thầu 2-XL, Bộ GTVT yêu cầu nhà thầu Phương Thành khẩn trương tăng cường thiết bị đào phá đá đảm bảo hoàn thành trước 10/12/2022; ký hợp đồng với đơn vị địa phương cung cấp bê tông nhựa đảm bảo yêu cầu tiến độ.

Tại gói thầu 3-XL, Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long chỉ đạo nhà thầu Vinaconex chủ động nguồn vật liệu đất, cấp phối đá dăm, tăng cường thiết bị, bổ sung thêm mũi thi công, tập trung thi công cuốn chiếu nền đường, móng cấp phối đá dăm và khẩn trương hợp đồng với đơn vị địa phương cung cấp bê tông nhựa đảm bảo yêu cầu tiến độ, hoặc bổ sung thầu phụ thi công một phần khối lượng cấp phối đá dăm, bê tông nhựa nếu cần.

Với gói thầu 4-XL, Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương bổ sung đầy đủ thiết bị, nhân công, chủ động nguồn vật liệu, tập trung thi công cuốn chiếu nền đường, móng để có công địa thi công bê tông nhựa; đẩy nhanh thi công đúc, lắp dải phân cách….

Đặc biệt, Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long thường xuyên kiểm tra nguồn tài chính của nhà thầu Cienco6. Trường hợp nhà thầu này không bố trí đủ nguồn tài chính, có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung, Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long kiên quyết xử lý theo quy định hợp đồng.

Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài 99km, đi qua tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Trong đó đoạn qua Bình Thuận dài 47,7km; đoạn qua Đồng Nai dài 51,3km. Toàn tuyến chia thành 4 gói thầu xây lắp, với tổng mức đầu tư là 12.577 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Theo Chí Bình/VietnamFinance