Thế Giới Di Động cho công ty chứng khoán vay hơn 900 tỷ đồng

Đại gia ngành bán lẻ có hơn 14.900 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, cũng như đem gần 940 tỷ đồng cho các công ty bên ngoài vay lại.