Phúc Long - Bừng sáng thức tỉnh - Masan

Doanh nghiệp quản lý Công viên nước Hồ Tây lỗ trầm trọng nhất trong lịch sử, doanh thu rớt ''thảm'' 90% chỉ trong 2 năm

Năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Haseco - đơn vị chủ quản Công viên nước Hồ Tây đạt 5 tỷ đồng, doanh thu đạt 19 tỷ đồng - con số ''bi thảm'' nhất của doanh nghiệp này trong lịch sử hoạt động.