Gà LaChanh - MASAN

Lợi nhuận chưa tìm thấy đáy dưới thời Kusto, cổ phiếu Coteccons (CTD) lao dốc đến bao giờ?

Con số lợi nhuận kế hoạch thấp kỷ lục phần nào đã phản ánh những khó khăn mà Coteccons phải đối mặt trong năm nay và cổ phiếu CTD sẽ khó phanh lại đà lao dốc thẳng đứng hiện nay nếu những tín hiệu tích cực từ vĩ mô đến nội tại doanh nghiệp không sớm xuất hiện.