Tôi cùng hàng trăm nạn nhân nguy cơ trắng tay vì bị sập bẫy dự án 'ma'

SẬP BẪY DỰ ÁN 'MA' Thông qua quảng cáo trên mạng xã hội, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2020 tôi cùng hàng trăm nạn nhân đã đặt cọc mua các lô đất thuộc dự án The Green Town, Green...