Con trai ông Dũng 'lò vôi' làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương

Là con trai của ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là ông Dũng “lò vôi”) - chủ tịch Công ty Đại Nam, nhưng ông Huỳnh Trần Phi Long có sự nghiệp kinh doanh riêng, là đại biểu HĐND tỉnh, vừa được bầu làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương.