Câu chuyện hãng xe Ford ban đầu chỉ tạo ra 1 kiểu dáng với 1 màu duy nhất và bài học về chiến lược kinh doanh đại tài

Để tạo ra được chiến lược kinh doanh hoàn hảo, bạn phải luôn trả lời được câu hỏi: Tại sao tôi phải mua hàng của bạn?