Phúc Long - Bừng sáng thức tỉnh - Masan

'Vụ án thao túng thị trường chứng khoán có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng'

Dẫn chứng 3 vụ việc xử lý vừa qua có tác dụng xã hội tốt, gồm vụ xử lý nhóm "báo sạch", vụ bà Nguyễn Phương Hằng và mới đây là vụ thao túng thị trường chứng khoán, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ đây là các vụ sai phạm có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.