Phúc Long - Bừng sáng thức tỉnh - Masan

Hé mở khối tài sản hàng trăm triệu USD của anh em 'đại gia' họ Trịnh

Trước khi bước đi trên con đường kinh doanh độc lập, hai anh em "đại gia" Trịnh Xuân Nghiệm và Trịnh Văn Hiệu là lãnh đạo cao cấp tại Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa, một doanh nghiệp nhà nước vai vế trên địa bàn tỉnh nhà.