Sá xị Chương Dương thu gần nửa tỷ đồng/ngày vẫn thua lỗ

Doanh thu quý IV và cả năm 2022 của Chương Dương đều tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2021, nhưng công ty nước giải khát này vẫn chưa thể thoát đà thua lỗ.