Phúc Long - Bừng sáng thức tỉnh - Masan

Tân Hoàng Minh bán tài sản để trả lại tiền cho khách hàng

Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết đang tích cực tìm kiếm đối tác để bán tài sản được phép và thu xếp nguồn tài chính nhằm sớm hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trái phiếu.