Doanh nghiệp, hộ kinh doanh sắp được gia hạn hơn 125.000 tỉ thuế, tiền thuê đất

27/03/2022 08:26

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 lên tới 125.300 tỉ đồng.

logo-27609813910838456991269072498721762182169618n-16483160550431350900026-1648344338.jpg
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh sắp được gia hạn hơn 125.000 tỉ thuế, tiền thuê đất - Ảnh: A.H.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế VAT từ tháng 3 đến tháng 5 và quý 1. Gia hạn 4 tháng đối với số thuế VAT của tháng 7, gia hạn 3 tháng đối với số thuế VAT tháng 8. Số thuế VAT được gia hạn khoảng 53.300 - 54.300 tỉ đồng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp ước tính được gia hạn trong quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế 2022 khoảng 51.000 - 52.000 tỉ đồng.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, số thuế được gia hạn là khoảng 15.304 tỉ đồng.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước, theo quy định tại nghị định số 126 của Chính phủ thì thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm là 2 kỳ. Kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31-5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31-10 hằng năm.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp kỳ đầu năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31-5-2022. Số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 - 3.700 tỉ đồng.

Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo đề nghị của Bộ Tài chính sẽ vào khoảng 125.300 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, số thu ngân sách nhà nước của năm 2022 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 31-12-2022.

Theo A.Hồng/Tuổi trẻ