Sai lầm nghỉ hưu sớm vì có bất động sản chục tỷ

Người ta chỉ nghỉ hưu sớm khi thu nhập của họ cho đến cuối đời bằng hoặc lớn hơn phí sinh hoạt, chứ không phải vì có tài sản lớn. estate agent giving house keys to woman and sign agreement...