Doanh nhân Nguyễn Phi Vân: “Chúng ta có thể rất bận nhưng nó không ngăn được chúng ta làm việc tốt cho xã hội”

Doanh nhân Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Hiệp Hội đầu tư thiên thần Đông Nam Á đã nỗ lực xây dựng những thư viện ước mơ để ươm mầm tri thức, góp phần xây dựng nên một Việt Nam sáng tạo, đổi mới trong tương lai.