Tiết lộ mức lương Warren Buffett nhận trong hơn 40 năm qua

Kể từ năm 1980, “nhà hiền triết xứ Omaha” nhận lương 100.000 USD/năm. Tuy nhiên, số tiền Berkshire chi để bảo vệ an ninh cho Buffett và gia đình còn lớn hơn nhiều tiền lương ông nhận được  Warren Buffett là...