Kỳ 27: Bữa tiệc của "bố già" và quyết định cân não của tướng Tư Bốn

Tình thế báo trước một cuộc “so găng” căng thẳng đến nghẹt thở. Trong đời tướng Tư Bốn chưa hề biết chùn bước trước sống chết cận kề, còn “ông trùm” Năm Cam thì luôn tin rằng y có thể...