Đại gia 75 tuổi: 'Tôi dư sức tán đổ gái 18 chỉ trong 10 phút'

Đại gia gần 80 tuổi này từng khẳng định: "Tui dư sức cưới một cô vợ 18 tuổi, chỉ trong 10 phút" và "nếu phụ nữ không còn trinh trắng thì không bao giờ tôi lấy"... Nhắc đến những đại gia...