Kỳ 5: Vươn ra biển lớn mở đầu “kỷ nguyên” ông trùm Năm Cam

Năm Cam làm bảo kê và tổ chức xới bạc cò con nhưng y nhận ra tương lai mờ mịt và hiểm họa treo trên đầu những kẻ chiếu dưới như y bất cứ lúc nào. Năm Cam tái hợp...