Kỳ 23: Dung Hà giãy giụa, đế chế ông trùm lung lay

Sử dụng bà trùm giang hồ đất Cảng làm công cụ tiêu diệt nhiều thế lực thù địch Năm Cam được lợi đôi đường. Nhưng khi thanh thế lên cao, Dung Hà từ thủ phục đã toan tính soán ngôi...