WinComerce nhà bán lẻ của năm

Kỳ 20: Năm Cam mượn tay Dung Hà triệt tiêu đối thủ

Thời điểm hưng thịnh của đám giang hồ Sài Gòn đang ăn nên làm ra, tại Hải Phòng đám đàn anh “số má” gồm Lâm “già”, Cu “nên”, Dung Hà cũng chộn rộn lao vào cuộc xóc đĩa, thu tô...