Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thế hệ 7X vừa được bổ nhiệm là ai?

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Đỗ Thành Trung giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).