Tỷ phú vô danh kiếm 7 tỷ USD nhờ cổ phiếu Tesla

Các cố vấn tài chính thường cảnh báo về việc "bỏ tất cả trứng vào một giỏ". Nhưng ông Leo KoGuan đã thành tỷ phú nhờ chỉ đầu tư cổ phiếu Tesla.