Ông chủ của Xuân Mai Corp, doanh nghiệp đang “ngụp lặn” trong khoản nợ hơn 3.600 tỷ là ai?

Thời điểm 30/6/2021, tổng nợ phải trả của Xuân Mai Corp ở mức 3.627 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu chỉ đạt 850,8 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này gấp 4 lần vốn chủ.