Khát vọng tỷ phú trong câu hỏi khó của Shark Vương

Liên hệ từ cuộc tranh luận xung quanh phát biểu của một ĐBQH về việc “phim Người phán xử làm gia tăng tội phạm”, doanh nhân Trần Anh Vương (Shark Vương) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư BVG đặt ra câu hỏi bày tỏ khát vọng đất nước có thêm nhiều tỷ phú để xây dựng đất nước hùng cường: “Phim gì sẽ làm cho số tỷ phú nhiều lên, đất nước mạnh giàu?”.