Ông chủ của Tập đoàn Miền Trung bị Thanh tra “điểm mặt chỉ tên” ở dự án đất vàng Nguyễn Du là ai?

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành có kết luận số 1381/KL-TTTH về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại khu đất số 1 đường Nguyễn Du (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh này.