Tân Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel Tào Đức Thắng là ai?

26/12/2021 08:38

Tân Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel Tào Đức Thắng là ai?

Tân Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel Tào Đức Thắng là ai?

Đại tá Tào Đức Thắng giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel từ ngày 1/1/2022.

Ngày 25/12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định bổ nhiệm đại tá Tào Đức Thắng, Phó tổng giám đốc Viettel giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của tập đoàn này từ ngày 1/1/2022.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với thiếu tướng Lê Đăng Dũng, quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel từ 1/12022.

Đại tá Tào Đức Thắng sinh ngày 15/7/1973, quê Thanh Hóa, trình độ thạc sỹ điện tử viễn thông. Ông Thắng giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel từ tháng 8/2015 đến nay.

Ông Thắng từng là chuyên viên Phòng quản lý kỹ thuật, Công ty Điện thoại Hà Nội (từ tháng 10/1995 đến hết năm 1995), chuyên viên Phòng quản lý viễn thông, Bưu điện Hà Nội (từ tháng 1/1998 đến hết tháng 7/2005).

Ông Thắng gia nhập Viettel từ tháng 8/2005 và làm Phó giám đốc phụ trách trung tâm điều hành kỹ thuật của Công ty Viettel Telecom thuộc Tổng công ty Viễn thông Viettel đến tháng 9/2007, rồi đảm nhiệm chức Giám đốc trung tâm đến tháng 8/2008.

Sau đó, ông Tào Đức Thắng trở thành Phó giám đốc Tổng công ty Viễn thông Viettel (từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2010), Giám đốc Tổng công ty mạng lưới Viettel (từ tháng 4/2010 đến tháng 7/2013), Tổng giám đốc Viettel Global (từ tháng 5/2014 đến tháng 6/2015) và là thành viên HĐQT Viettel Global từ tháng 6/2015 đến nay.

Ông Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bưu chính Viettel vào tháng 4/2019 và hiện cũng đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

Theo Ngọc Lưu/