Ông chủ Vinamit chỉ ra thứ Việt Nam đi sau thế giới lại là điểm tốt cho thế hệ tương lai

“Chúng ta mới ngả sang nền nông nghiệp hóa học hơn 20 năm nay. Mình còn cơ hội lùi lại”, ông Nguyễn Lâm Viên, người sáng lập thương hiệu Vinamit nói. Chúng ta đang tự đầu độc chính mình "Liệu có quá...