WinComerce nhà bán lẻ của năm

Ông Đặng Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Việt Úc Group: “Câu chuyện con tôm thời 4.0”

Ông Đặng Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc điều hành Việt Úc Group hy vọng rằng: "Câu chuyện của Việt Úc mang đến rất nhiều kinh nghiệm và cảm hứng cho cộng đồng kinh...