Huyền thoại Warrent Buffet đầu tư vào đâu?

21/02/2018 15:45

Theo Business Insider,  Apple đã soán ngôi Wells Fargo sau một thời gian dài và trở thành cổ phiếu đứng đầu danh mục của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vào thời điểm cuối năm 2017.

Theo báo cáo quý 4/2017 được Berkshire Hathaway - Tập đoàn của ông Buffett - gửi lên Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) thì Apple là cổ phiếu chiếm giá trị lớn nhất trong danh mục của tập đoàn này.

Bloomberg đã xếp thứ tự 10 cổ phiếu theo thứ tự tăng dần về giá trị thị trường theo báo cáo của Berkshire vào ngày 31/12/2017, bao gồm cả những lợi nhuận đạt được trong thời gian đó.

Dưới đây là danh sách 10 cổ phiếu dẫn đầu danh mục của nhà đầu tư huyền thoại Warrent Buffet, theo báo cáo kể trên:

  1. Southwest Airlines

Nhóm ngành: Dịch vụ
Giá trị nắm giữ: 3,12 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 451,34 triệu USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 0

2. Bank of New York Mellon

Nhóm ngành: Tài chính
Giá trị nắm giữ: 3,28 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 612,53 triệu USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 10,6 triệu cổ phiếu

3. Moody's Corporation


Nhóm ngành: Dịch vụ
Giá trị nắm giữ: 3,64 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 207,23 triệu USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 0

4. US Bancorp

Nhóm ngành: Tài chính
Giá trị nắm giữ: 4,67 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 106,08 triệu USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 2 triệu cổ phiếu

5. Phillips 66

Nhóm ngành: Vật liệu cơ bản
Giá trị nắm giữ: 8,16 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 769,78 triệu USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 0

6. American Express

Nhóm ngành: Tài chính
Giá trị nắm giữ: 15,06 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 1,34 tỷ USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 0

7. Coca-Cola

Nhóm ngành: Hàng tiêu dùng
Giá trị nắm giữ: 18,35 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 348 triệu USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 0

8. Bank of America

Nhóm ngành: Tài chính
Giá trị nắm giữ: 20,04 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 2,84 tỷ USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 0

9. Wells Fargo

Nhóm ngành: Tài chính
Giá trị nắm giữ: 27,8 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 2,2 tỷ USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: -6 triệu cổ phiếu

10. Apple

Nhóm ngành: Hàng tiêu dùng
Giá trị nắm giữ: 27,98 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 7,31 tỷ USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 31,24 triệu cổ phiếu

Ý Nhi/Theo Business Insider

Bạn đang đọc bài viết "Huyền thoại Warrent Buffet đầu tư vào đâu?" tại chuyên mục Phong cách.