Trung Quốc 'cao giọng mắng mỏ' nhưng thực tế đã 'tung cờ trắng' trước Mỹ?

Mặc dù Trung Quốc thể hiện rõ thái độ cứng rắn 'cao giọng mắng mỏ' trong các tuyên bố ngoại giao, nhưng theo phân tích, Trung Quốc đang từng bước nhượng bộ, đáp ứng các yêu cầu của phía Mỹ để tránh chiến tranh thương mại leo thang.