Hậu quả của "giao dịch ăn theo" trên thị trường tài chính

Trong thị trường tài chính, nếu hiệu ứng khuếch tán tín hiệu có thể đẩy giá tài sản vọt cao trong một lúc nào đó, thì ngược lại cũng có thể xóa sạch giá trị của tài sản khi kết...