SAM Holdings làm ăn ra sao dưới thời Shark Vương lãnh đạo?

Giai đoạn ông Trần Anh Vương làm Tổng giám đốc, SAM Holdings ghi nhận lợi nhuận cao đột biến từ hoạt động đầu tư tài chính và trở thành nguồn thu chính của công ty. Ông Trần Anh Vương mới đây...