Đánh lộn và chơi chứng khoán có gì giống nhau?

Những nhà đầu tư lâu năm đôi khi sẽ cảm nhận việc chơi chứng khoán đang ngày càng trở nên quá phức tạp với rất nhiều biến số. Ở một góc nhìn nào đó thì việc này so với đánh...