Hơn 1.500 tỷ đồng bầu Đức cho công ty vay là tiền của… “ông Dương Trường Hải”

<strong> <span>Dân trí</span> Thông tin do Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai cung cấp đã tiết lộ khoản 1.557,5 tỷ đồng mà ông Đoàn Nguyên Đức cho tập đoàn này vay thực ra là khoản phải trả đối với Thaco Trường Hải. Đây là khoản tiền mượn tạm và đã được hoàn trả trong tháng 8/2018 từ nguồn trái phiếu chuyển đổi.<br><b> &gt;&gt; Tin không vui cho bầu Đức: Lỗ công ty mẹ tăng gấp 3 sau soát xét của kiểm toán</b><br><b> &gt;&gt; Vừa được ông Trần Bá Dương "cứu", loạt "tướng" của bầu Đức liền từ nhiệm</b><br><b> &gt;&gt; Tỷ phú Trần Bá Dương rót “tiền tươi”, bầu Đức nhắm mục tiêu “ông trùm nông nghiệp”</b> </h2>