FE Credit sẽ bị thanh tra trong năm 2018

Việc quấy rối người tiêu dùng sẽ là một trong những nội dung rà soát của Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước khi thanh tra. >>> Không vay tiền, khách vẫn nhận 10 cuộc điện thoại đòi...