Những giấc mơ doanh nghiệp Việt: Từ ô tô thương hiệu quốc gia Vinfast đến Vietjet bay là thích

Khi doanh nghiệp đủ lớn, doanh nhân đủ tầm, họ sẽ tìm cách hiện thực hóa giấc mơ ấp ủ của cả một dân tộc. Một doanh nghiệp đạt đến tầm cỡ nhất định, mong muốn của lãnh đạo không còn...