4 dự án BT mà 'bầu' Hiển đang đề xuất với Bắc Ninh

Trước đó, T&T đã gửi tới UBND tỉnh Bắc Ninh 4 tờ trình, giới thiệu và đề xuất tham gia 4 dự án trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển ("bầu" Hiển).) Các tờ trình...