Cảnh báo nguy cơ rủi ro khi đầu tư vào công ty Bất động sản Nhật Nam

Dù hoạt động rầm rộ, nhận tiền đầu tư của hơn 30 nghìn người, nhưng không rõ công ty Bất động sản Nhật Nam đã dùng số tiền này vào việc gì.