Định giá đất không đúng: Thanh tra Chính phủ điểm tên, loạt dự án bị truy thu trăm tỷ

Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra các sai phạm tại hàng loạt dự án ở Hà Nam, Yên Bái, Hải Dương áp dụng phương pháp xác định giá đất thặng dư không đúng quy định. Từ đó, đề nghị truy thu hàng trăm tỷ đồng.